Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

מעלית שבת - חוקים ותפעול

מנגנון מעלית שבת הנה פונקציה שניתן להתקין במעליות שבה ישנה שליטה על תפעול המעלית בתכנית שבה היא תפעל בדפוס שישרת את שומרי השבת בשימוש במעלית מבלי לחלל את השבת.

חוק מעלית שבת בבניין משותף

עד לשנת 2011 היה צורך ברוב של 75% מדיירי הבניין כדי לתקין את מנגנון מעלית שבת בבניין משותף. הדבר יצר מצב של אי נעימות בין השכנים כאשר סירבו להתקין מעלית לשכנים שומרי השבת. מאז השתנה החוק וכיום אין צורך ברוב מוחלט ואפילו לא ברוב.

חוק המקרקעין מאפשר לבעל דירה יחיד לדרוש הפעלת מעלית שבת, בתנאי שמותקן מנגנון ייעודי ויש יותר ממעלית אחת בבניין. עם זאת, מכיוון שעלויות התחזוקה וההפעלה של מעלית שבת מוטלות על מי שמבקש את שירותיה, רוב בעלי הדירות נמנעים מלעשות זאת, כדי להימנע מהוצאות נוספות.

עלות תפעול מעלית שבת

החוק החדש קובע כי במצב ובו הותקן מנגנון מעלית שבת, בעלי הדירות שדרשו את מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית בשבת.
סעיף זה הביא עמו שאלות נוספות כמו האם עלות האחזקה היא בין הפרשי שעות פעילות המעלית מעבר לפעילותה הרגילה או שמא ישלמו על תפעול המעלית בשבת בכללותה?
נכון להיום אין פסיקה מוחלטת בעניין וכל בניין רשאי להתנהל בתוך עצמו בהסכמה לתנאי התשלום.
כמו בהתקנת מעלית בבניין קיים , הדיירים הגרים בקומות גבוהות ישלמו סכום יחסי גבוה יותר מדיירים הגרים בקומות הנמוכות יותר בבניין.

שעות הפעלת מעלית שבת

בנוסף נקבעו חוקי זמני פעילות מעלית השבת בהתאם לכמות הדורשים בבניין.
במידה ודרש דייר אחד בלבד את מנגנון מעלית השבת, תפעל המעלית בהנחיות הבאות:
בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך שלוש שעות.
ביום שבת וביום חג – משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:00, ובמשך שעתיים לפני צאת השבת או החג.

במידה ויש רוב של דיירים הדורשים מעלית שבת:
בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה.
ביום שבת וביום חג – משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.

פעילות מעלית שבת:

בזמן הפעלת מנגנון מעלית שבת תעצור המעלית בכל קומה וקומה בבניין באופן אוטומטי.

דלתות המעלית יפתחו ויסגרו באופן אוטומטי בהפרשי זמן קצובים.

אורות במעלית יהיו דלוקים תמיד.

המיזוג יקבע מבעוד מועד האם כבוי או דלוק ולא יהיה ניתן לשנותו במהלך השבת.

בבית משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד, זמני פעילות המעלית יקבעו על ידי רוב בעלי הדירות, תוך התחשבות בכל הדיירים המשתמשים במעלית.

חוק מעלית שבת נותן מקום לשלום בית ושמירה על איכות חייהם של השכנים החילונים ושומרי המסורת כאחד.
בחברתנו תמצאו גם אם התקנת מנגנון מעליות שבת.
מעוניינים בפרטים נוספים ? צרו קשר ואנו נשמח לסייע.

תפריט נגישות