Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

התקנת מעלית מעלה ערך הדירות

 

בעיקר כאשר מדובר על בנייני מגורים ישנים אשר נבנו ללא מעליות עולה השאלה האם כדאי להתקין מעלית, והאם ההשבחה ועליית הערך יכסו את גובה ההשקעה. רבים וטובים מבינים כי מעלית משפרת משמעותית את איכות החיים של המתגוררים בבניין אך מתחבטים האם כדאי להיגרר להשקעה עקב העלויות הכרוכות. בשורות הבאות נעשה לכם קצת סדר ונפרט על עליית ערך הדירות ועל חישוב היטל ההשבחה הצפוי, אם בכלל.

 

מדי שנה מותקנות בישראל אלפי מעליות בבנייני מגורים משותפים. הערכות של שמאי מקרקעין מדברות על עלייה ממוצעת של 15-20 אחוזים בערך הדירות באותם בניינים, בעוד ממצאי האגודה לתרבות הדיור מצביעות על מספרים גבוהים יותר (שנושקים עד לארבעים אחוזים). כמובן כי לא תמיד כל הדיירים מסכימים להתקנה ולא כולם מסכימים לשאת בעלות אך בחישוב של עלות מול רווח צפוי יוצא כי כל דיירי הבניין עתידים לצאת נשכרים ממהלך שכזה.

 

יתרונות של התקנת מעלית

לרוב חושבים כולם על הערך הישיר שיוצא להם מהתקנת המעלית וזה נוגע לשיפור איכות חייהם. מעבר לכך, קיים אלמנט חשוב מאוד של חיזוק יסודות הבניין בעת התקנת מעלית ושיפור הנגישות לכלל האוכלוסיות המבקרות בבניין. כי אם אתם מתגוררים בקומות תחתונות כדאי לחשוב על אופן ההנגשה למבקרים קשישים ונכים שיגיעו לקומות עליונות יותר, זוהי חובתנו כחברה ולא רק כאינדיבידואלים.

אם אתם מחפשים יתרונות מידיים אז כדאי שתחשבו על התסריט הבא – דירה בקומה האחרונה בבניין נמכרת במחיר הגבוה בכ-20 אחוזים ממחיר השוק, כיצד זה ישפיע על הדירות התחתונות? כמובן שזה יעלה גם את מחירן. לכן, ההחלטה בדבר התקנת מעלית הינה בעלת ערך ישיר על ערך הדירה, גם זו בקומה התחתונה.

יתרון נוסף  זוקפים לזכותה של המעלית הוא הפחתת העומס בחדרי המדרגות ושמירה על ניקיונם. כמו כן, מעלית משווה לבניין מראה מודרני יותר המשפיע באופן פסיכולוגי חיובי על רוכשים, שוכרים ומשקיעים פוטנציאליים.

היטל השבחה בגין התקנת מעלית

עצם התקנת המעלית איננה כרוכה בהיטל השבחה. נסייג זאת ונאמר כי לצורך התקנת מעלית יש צורך בחדר שירות והוא זה שיקבע אם יוטל על הדיירים ההיטל. ככלל, חישוב היטל השבחה לוקח בחשבון אישור תב"ע, פרסום הקלה או שימוש חורג. לפיכך, אם חדר השירות נכלל כבר בתב"ע קודמת לקבלת היתר למעלית אזי לא יחול היטל השבחה על הבנייה. מנגד, אם חדר השירות נבנה או צפוי להיבנות כחלק מפרסום הקלה או שימוש חורג מכל סוג שהם אז עלולים להתווסף תשלומים בגין היטל השבחה וזאת כמובן בכפוף להערכתו של שמאי. בכל אופן, ניתן להגיש ערעור על היטל ההשבחה או לבקש פטור באמצעותו של שמאי מקרקעין מוסמך.

 

 

 

תפריט נגישות