Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

חוסר הסכמה על שיפוץ מעלית בבית משותף

חידוש מעלית או שיפוץ מעלית בבית משותף יכולים לעורר מחלוקת בין דיירי הבניין. סביר שלא כל הדיירים יסכימו לחידוש או לשיפוץ, בעיקר בשל ההוצאה הכספית הנלוות לכך.

מה עושים במקרה כזה? מה כולל שיפוץ או חידוש מעלית?

על כך בכתבה הבאה.

מה קורה כשדיירים רוצים להתקין מעלית בבית משותף?

כשדיירים בבית משותף רוצים להתקין מעלית, יכול להיות שלא כולם יביעו הסכמה לכך.
במקרה זה חייבים לקיים אספת דיירים, שבה כל אחד מהם יוכל להביע את דעתו בנוגע לכך.
לשם קבלת החלטה על התקנת מעלית אין חובה לפי החוק להגיע להסכמה מלאה בין הדיירים, אלא מספיק שלפחות שני שליש מהם יסכימו לכך.

מה קורה כשרוצים לעשות חידוש או שיפוץ מעלית בבית משותף?

שוב, כמו בנוגע להתקנת מעלית – יכול להיווצר חוסר הסכמה בין דיירי הבניין לגבי שיפוץ או חידוש המעלית או המעליות בבניין המשותף.
כמובן, שהמחלוקת נסובה סביב העלויות הכספיות הכרוכות בכך.
יכול להיות שיהיו דיירים שיאמרו שאין כל בעיה במעלית הקיימת ואין כל צורך לחדש את המראה שלה או לשפץ אותה וגם יתנגדו לרעיון שמעלית משופצת מיטיבה עם מראה הבניין כולו.

באלו מצבים מומלץ לחדש או לשפץ מעלית?

לתהליך חידוש או שיפוץ מעלית יש שני היבטים עיקריים: כדי לשפר את האסתטיקה שלה וכן כדי לחזק את המעלית ולהגביר את רמת הבטיחות שבה.

שיפוץ או חידוש אסתטי – למשל: חידוש או שיפוץ תא המעלית, שיכול לכלול: ציפוי מחודש של קירותיה, החלפת לוח הבקרה, החלפת מראה, החלפת ציפוי הרצפה, חידוש מראה הדלתות מצידן החיצוני והפנימי וכדו'.

שיפוץ או חידוש בטיחותי – שיפוצים טכניים כדי לשפר את תפקוד המעלית מבחינת פעילותה והבטיחות שלה.
יכול לכלול: החלפה לוח הפיקוד, החלפת מנוע המעלית, חידוש בקר מהירות התנועה שלה וכדו'.

כשמעוניינים להכניס במעלית שינויים טכנולוגיים חדישים יותר מאלו המצויים בה כיום, החוסכים אנרגיה ומשפרים את הביצועים שלה.

יש לציין, כי מעלית מחודשת ומשופצת מעלה את ערך הנדל"ן של הבניין המשותף.

מה כולל חידוש או שיפוץ מעלית?

שיפוץ תא המעלית הכולל שינוי ציפוי הקירות, רצפת המעלית, החלפת מראה וכדו'.

החלפת לוח לחצני הקומות וסגירה ופתיחה של הדלתות

לצבוע את דלתות המעלית בצד החיצוני ובצד הפנימי

החלפה של המערכת החשמלית של המעלית במערכת חדשה ומודרנית יותר.

לחדש את התקרה של המעלית

להחליף את מערכת התאורה שבה

להתקין במעלית ידיות אחיזה לרווחתם של הנוסעים המבוגרים

החלפת מנוע המעלית למנוע משוכלל וחדשני יותר

 

החלטה על חידוש או שיפוץ המעלית

ההחלטה על חידוש או שיפוץ מעלית בבניין משותף צריכה להתקבל באישור הדיירים.
לשם ביצוע פעולות אלו, לא צריך לקבל מכל הדיירים הסכמה, אלא מספיק רוב של 75% מהדיירים.
כל עוד, עבודות השיפוץ והחידוש אינן כלולות באחזקה השוטפת של המעלית, החוק בארץ אינו קובע שניתן לחייב מישהו מהדיירים להסכים לשיפוץ או לחידוש המעלית.
מה נחשב אחזקה שגרתית לתקינות המעלית שקשורה לבטיחות המעלית ולתיקון נזקים או בעיות שהתגלו ומה שייך יותר לתחום האסתטי של הבניין?
הכול תלוי במצבו הכללי של הבניין. אם הבניין הינו מוזנח או הלובי שלו מוזנח ולכן ערך הדירות בבניין יורד – אזי ניתן להחשיב את שיפוץ המעלית כחלק מהאחזקה התקינה והנדרשת.
אם ניתן להוכיח שיש נחיצות בביצוע שיפוצים וחידושים שונים במעלית מבחינת בטיחותה, כמו למשל: החלפת לוח לחצני הקומות, שיפוץ הדלתות או שיפור הנגישות בכניסה וביציאה למעלית – הרי ניתן לחייב את הדיירים להשתתף בעלויות השיפוץ של המעלית.
סעיף כגון – עיצוב פנים של המעלית  – יכול שלא להיחשב כהכרחי ולכן ניתן לקבוע כי אינו מוצדק ולא ניתן לבצע אותו אם אין הסכמה כללית אצל כל הדיירים.
במקרה זה – אין אישור חוקי לוועד הדיירים להשתמש בכספי קופת הבית המשותף, שאמורים להשתמש בהם להוצאות שהינן אחזקה לתקינות ולבטיחות הבניין המשותף.
כלומר: בנוגע לתיקונים רגילים ולתחזוקה שוטפת של הרכוש המשותף אין צורך בהסכמת הדיירים ואין צורך לכנס אספת דיירים. תיקונים ושיפוצים אלו הינם מחובתו של ועד הבית ובסמכותו.

תפריט נגישות