Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

תקלות שכיחות במעלית

המעליות הינן נדבך חשוב באיכות החיים שלנו ובימינו לא ניתן לדמיין את חיינו ללא שימוש בהן.
אולם, כדי שהמעליות יתפקדו כהלכה וישמרו על בטיחות הנוסעים, יש צורך לתחזק אותן בצורה שוטפת כדי לאתר נזקים של בלאי ובעיות שונות המתפתחות במערכות המעלית השונות.
בכל מקרה של תקלה אין מנוס מתיקון המעלית, שדרוג או החלפה של החלקים הפגועים או השחוקים.

כמה תקלות שכיחות במעלית המחייבות את תיקון המעלית

 

המעלית נעה באופן איטי

זהו מצב שבו המעלית נעה באופן איטי יותר מהמהירות הרגילה שלה או שהיא מתעכבת יותר מדי זמן בכל עצירה עד שהיא מתחילה לנוע שוב.
במקרה כזה יש לבדוק את מקור הבעיה ואם יש צורך יש לשדרג חלקים שצברו בלאי עם השימוש הממושך במעלית.
שדרוג מערכת הבקרה של המעלית יכול לשפר באופן משמעותי את יעילותה ואת מהירותה.

המעלית משמיעה רעשים

מעלית תקינה עובדת בצורה שקטה ללא רעשים.
במידה ויש תקלה יכולים להישמע מהמעלית רעשי שקשוק, חריקות או רעשים מוזרים אחרים.
רעשים אלו עלולים להיות סימנים לבעיות מכניות, לרכיבים לא תקינים או רופפים או לצורך בשימון חלקיה המכניים של המעלית.

דלתות לא תקינות

דלתות של מעליות שאינן נפתחות או נסגרות כראוי עלולות להוות סכנה בטיחותית.
הסיבה בדרך כלל לבעיה זו היא חיישני דלתות לא תקינים או תקלות מכניות.
כדי למנוע את היווצרות הבעיה הזו מומלץ לבדוק ולכייל באופן קבוע את חיישני ומנגנוני הדלתות.

תנועות של המעלית או עצירות שאינן יציבות

תנועות לא סדירות של המעלית או עצירה פתאומית במהלך נסיעתה יכולות לרמוז על בעיות הדורשות את תיקון המעלית.
תקלות אלו נחשבות למסוכנות ומערערות את בטיחות המעלית ונוסעיה.
בעיות מסוג זה יכולות לנבוע מתקלות במערכת הבקרה של המעלית או מכשלים מכניים.

התחממות יתר

טכנאי תיקון מעלית נתקלים גם בבעיה לא שכיחה, אך עדיין קיימת – התחממות יתר במעליות ובמיוחד במעליות הידראוליות.
תקלה זו יכולה להיגרם משימוש יתר במעלית, מחוסר אוורור או מתקלות מכניות שונות.
לשם מניעת תקלה זו מומלץ לדאוג שבמעלית יהיה תמיד אוורור מספק.

המעלית לא עוצרת בקו ישר עם הרצפה

הסיבה לתקלה זו יכולה להיות בעיות בחיישני ההרמה של המעלית, במסילות לא ישרות, בחבלי מתלה בלויים או במשטחי רצפה לא אחידים.
למניעת הבעיה חשוב לבדוק באופן שגרתי את חיישני ההרמה, לשמור על ניקיון המעלית ולוודא שמסילות המעלית הינן ישרות ונקיות ממכשולים ומלכלוך.
יכול להיות שבתקלה זו יהיה צורך להחליף את חבלי המתלה של המעלית ולפלס את המעלית בצורה מדויקת עם הרצפה.

זיהום שמן

תקלה זו יכולה להיגרם כתוצאה מדליפה של נוזל הידראולי או שמן סיכה למקום בו הם לא אמורים להימצא.
ייתכן גם שהאטמים או/ו השסתומים הינם פגומים.
לשם פתרון התקלה יש לאתר את המקום שממנו דולף השמן, לנקות את האזורים שהתמלאו בשמן וכן לתקן או להחליף את הרכיבים הפגומים.

חשיבות התחזוקה המונעת

תחזוקה מונעת שגרתית הינה המפתח למניעת תקלות שכיחות אלו במעליות ואת הצורך בתיקון המעלית.
חייבים להקפיד על בדיקות סדירות, תיקונים שיבוצעו בזמן ושדרוג חלקים ומרכיבים במעלית, כדי למנוע מתקלות אלו להתפתח ואף להחריף – דבר שיגרור אחריו תיקונים יקרים.
התחזוקה המונעת חשובה ביותר גם כדי לשמור על בטיחות הנוסעים, מניעת תאונות ועל נוחות השימוש במעלית.

חשוב להדגיש לסיכום,

שנדבך משמעותי בתקלות שכיחות במעליות הוא קודם כל הקפדה על תחזוקה שוטפת וסדירה של כל חלקי ומרכיבי המעלית, כדי להמעיט או למנוע תקלות אפשריות וכן כדי לאתר תקלות כשהן עוד קטנות ואינן מסכנות את בטיחות הנוסעים.

תפריט נגישות