Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

נגישות במעליות

מטרתו של חוק הנגישות לבעלי מוגבלויות שנחקק בישראל הייתה לאפשר עצמאות וניידות לבעלי מוגבלויות ולנכים מכל הסוגים.
החברה בישראל עושה מאמץ גדול להקנות לבעלי המוגבלויות זכויות שוות ואפשרויות לחיות חיים מלאים ונגישים למרות מגבלותיהם.
גם המעליות נכנסות תחת חוק הנגישות ולכן ישנם כללים ברורים לגבי יצור והתקנה של מעליות לבעלי צרכים מיוחדים.
אחת מחברות המעליות המובילות בשוק גם בתחום מעליות נגישות היא צום מעליות.

מיקום מעלית/נגישות

כדי להקל על הנגישות של בעלי מוגבלויות למעליות הן חייבות להיות ממוקמות במרחב נגיש במקומות ציבוריים, כשקרוב אליהן לא יהיו מכשולים שונים שימנעו מהנכים להגיע בשלום למעליות.
לכן, לפי חוגי הנגישות למעליות אסור להתקין אותן במסדרונות או בפינות מרוחקים, שאינם חלק מהמרחב הציבורי המרכזי.

גודל המעלית

מעלית לבעלי צרכים מיוחדים שמיועדת גם לשימוש נכים בכיסאות גלגלים או ציוד ניידות אחר – צריכה להיות בגודל של לפחות
110 ס"מ על 140 ס"מ.
רוחב תא המעלית חייב להיות מינימום של כ-170 ס"מ.
עומק תא המעלית נמדד מהקיר האחורי לדלת המעלית והוא צריך להיות מינימום של כ-137 ס"מ.

דלתות המעליות

בעת פתיחת המעלית, הדלתות חייבות להישאר פתוחות לחלוטין לפחות לשלוש שניות, כדי שלבעלי מוגבלויות יהיה מספיק זמן להיכנס או לצאת בבטחה מהמעלית.
דלתות המעלית חייבות להיות ברוחב של 90 ס"מ לפחות.
אם, חלילה, אדם נתפס בין הדלתות, המעלית חייבת לזהות זאת והדלתות צריכות להיפתח מחדש באופן אוטומטי.

לוח בקרה

סימון בכתב ברייל חייב להיות מתחת או ליד מספרי הקומות בלוח הבקרה, כדי שלקויי הראייה יוכלו לזהות את הקומה..
מיקום לוח הבקרה חייב להיות נגיש גם לנכים היושבים בכיסא גלגלים ולכן הוא אינו יכול להיות ממוקם יותר גבוה מ-1.20 מטר.
מספרי לחצני הקומות צריכים להיות בסדר עולה כדי שלא יהיה בלבול, גם למי שמתקשה בקריאת המספרים.
כפתורי החירום וכפתורי הפתיחה והסגירה של דלתות המעלית צריכים להיות קלים לזיהוי.

כפתורי המעלית/לחצני קומות

כפתורי הלחיצה של המעלית חייבים להיות בקוטר של כ-2.5 ס"מ  לפחות כדי שיהיה קל להשתמש בהם.
בנוסף לכך, הם צריכים להיות במרחק ממוצע של כ- 1 מטר מהרצפה, במיוחד במעליות המונגשות לבעלי צרכים מיוחדים.
בעת הנסיעה במעלית, צריך לראות לא רק את מספרי הקומות אלא גם חץ המסמן את כיוון הנסיעה – למטה או למעלה.

בקרת חירום

במעלית המונגשת חייב להיות לחצן חירום שימוקם בגובה ממוצע של  כ-90 ס"מ מהרצפה, כך שגם נוסע היושב בכיסא גלגלים יוכל להגיע ללחצן החירום בנוחות ובקלות.

ריצפת המעלית

כשהמעלית עוצרת היא חייבת להיות במפלס ישר עם הרצפה שמחוץ למעלית, כדי שניתן יהיה להיכנס ולצאת מהמעלית בקלות.
הרצפה חייבת להיות מצופה בחומר נגד החלקה.
אם יש שטיח – הוא חייב להיות מחובר היטב לרצפה.

סיוע שמע וסיוע חזותי

המעלית צריכה להכריז בקול על מספרי הקומות ועל כך שהדלת נפתחת או נסגרת.
אם אין הכרזה בדיבור, אז לפחות שיהיה איתות קולי כלשהו של הקומות ושל העצירות.
חייבת להיות תקשורת דו-כיוונית זמינה בכל המעליות המונגשות.

מעליות מכוונות יעד לבעלי מוגבלויות

מעליות מוכוונות יעד מורות לנוסעים לאיזו מעלית להיכנס מבין המעליות שעומדות לרשותם.
הנוסע לוחץ על הקומה המבוקשת והוא מופנה למעלית מסוימת.
שיטה זו מצמצמת את זמני ההמתנה.
גם במעליות מסוג זה חייבת להיות התאמה לבעלי מוגבלויות לפי כל מה שנכתב לעיל.

צום מעליות – הכתובת שלכם למעליות נגישות לבעלי מוגבלויות

חברת מעליות צום מעליות מספקת, מתקינה ומעניקה שירות לסוגים שונים של מעליות – חשמליות והידראוליות – במגוון רחב ביותר של מוסדות ציבור, מפעלי תעשייה, בתי מלון, בתי חולים, בנייני משרדים ועוד.
היא גם מומחית בכל הקשור למעליות, למעלונים ולמתקני נגישות מגוונים לבעלי מוגבלויות, בהתאמה לחוק הנגישות לבעלי מוגבלויות, לתקן האיכות הבינ"ל ISO 9002 וכן נמצאת בפיקוח מכון התקנים הישראלי.

תפריט נגישות