Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

לקוחות

צום מעליות טיפחה קשרים מצוינים עם ארגונים גדולים רבים, מוסדות וגופים ממשלתיים בכל רחבי הארץ.

  • intel
  • משרד הבריאות
  • שירותי בראות כללית
  • אוניברסיטת בן גוריון
  • האוניברסיטה העברית בירושלים
  • נמל אשדוד
  • עיריית פתח תקווה
  • עיריית אריאל
  • החברה למתנ

תפריט נגישות

<