Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

התאמת דיור לנכים ומוגבלי תנועה

עצם היות אדם נכה מגבילה אותו ופוגמת באיכות חייו. עם זאת קיימים כיום אמצעים המאפשרים לחיות עם המגבלה ולהתנועע גם בביתו כאשר נעשות בו התאמות המאפשרות נגישות אל מקומות שונים בו בכלל ואל השירותים והאמבטיה בפרט.

חשיבות ההנגשה קיימת כמובן גם בבתי אבות ובבתי דיור מוגן. ההנגשה היא קריטית במיוחד עבור מי שיושבים על כיסא גלגלים. בשנים האחרונות נדרשים לסוגייה זו כחלק מהשיח  על אודות בעיות חברתיות שונות בכלל ושל מגזרים מסוימים בחברה, ובהם נכים, בפרט.

כאשר סוגייה זו נידונה כחלק ממכלול הזכויות המוקנות לנכים ולמוגבלים, המאפשרות להם לחיות כבוד וככל שניתן בשוויון זכויות מקבלת התביעה הטבעית והלגיטימית לשיפור ולשכלול אמצעי ההנגשה תהודה ציבורית רבה ורמה יותר.

מעליות

עבור נכים מעליות אינן פינוק ואינן אזור נוחות. הן אמצעי ניידות בסיסי. הן מאפשרות להם להגיע לקומות גבוהות. הן מאפשרות להן להגיע למוסדות ציבור שונים שבהם הם אמורים להיות מטופלים או לברר זכויות. נגישותן וזמינותן של מעליות הן קריטיות עבורן. כאשר אדם המרותק לכיסא גלגלים תלוי באופן מוחלט בתקינותה ובכשירותה של מעלית, נדרשים אנשי מקצוע שניתן לסמוך עליהם על מנת שיבדקו ויתחזקו את המעלית  כל פי תקנות הבטיחות המחייבות והמחמירות ביותר.

 מעלון לנכים

מעלון לנכים נדרש גם כאשר יש צורך לעלות קומה אחת בלבד. לא תמיד ניתן להבטיח כי האדם המרותק לכיסא גלגלים יוכל לחיות רק במרחב של מפלס אחד. לא אחת המעבר בין המפלסים הכרחי ומחויב המציאות. על מנת לבחור באופן מושכל חברה מקצועית המייצרת ומתקינה מעלונים, חשוב לוודא כי יש לחברה רישיון וניסיון בתחום, כי היא נותנת אחריות מלאה וכי איש תחזוקה מטעמה זמין בכל עת לתקן קלה בפעילותה במקרה הצורך.

כאשר מדברים על התאמת דיור לנכים ולמוגבלי תנועה  צריך להידרש לא רק למעליות ולמעלונים אלא גם לרוחב הפתחים, לנוחות השימוש בריהוט, לקלות היחסית, האפשרית, שבה ניתן להגיע לדברים חיוניים כגון מתגי חשמל, קומקום, מקרר ועוד.

שמירה על כבוד האדם וחירותו

לא פעם מתברר, כי ההבדל בין איכות חיים סבירה לבין איכות חיים משופרת הוא מחשבה קטנה וביצוע לא מסובך על הנגשה. הנכות והמגבלה קשות על כל אדם ומצמצמות את כושר ואת מרחב התנועה שלו. אין פירוש הדבר כי עליו להיכלא כל העת רק בחדר קטן בביתו. משמעות מיוחדת להכרח במרחב תנועה קיימת בבתי אבות, שבהן יש רבים המרותקים לכיסא גלגלים- אם בשל נכות פיזית ואם מחמת תשישות נפשית. הבנת זכאותו של כל אדם למימוש ערך כבוד האדם וחירותו ותרגומה, הלכה למעשה, להתאמה מרבית ומיטבית של הסביבה שבה הוא חי למגבלותיו מאפשרת גם לנכים ולמוגבלים לחיות חיים של כבוד, בידיעה ובתחושה כי מושקע מאמץ להנגיש להם את המרחב הציבורי והפרטי גם יחד.

 

 

תפריט נגישות