Elevators logo Elevators logo Asterisk icon Asterisk Signature Signature User icon User icon Phone icon Phone icon

בטיחות במעלית

מעלית שלא מתוחזקת באופן שוטף ולא עוברת בדיקות תקופתיות ע"י חברת שרות מעליות בעלת רישיון, מהווה סכנה בטיחותית למשתמשים בה.
תפקידה של המעלית היא לשפר את איכות החיים שלנו, אך אסור שהשימוש בה יהפוך למסוכן או מקור אפשרי לתאונות ולפציעות.
לכן, שמירה על כללי הבטיחות במעלית, הקפדה על שירות למעלית ואחזקה תקינה על ידי גורם מוסמך הינם אלמנטים קריטיים לתפקודה הבטוח.
חשוב גם, שהמשתמשים במעלית יקפידו מצידם על כללי בטיחות נאותים בעת השימוש במעלית וייקחו אחריות על בטיחותם ובטיחות הנוסעים איתם.

מה עלולות להיות הסכנות כשלא שומרים על בטיחות במעלית ?

 

שמירה על אחזקת המעליות באופן שוטף – חייבים לשמור על אחזקת מעלית ע"י חברה בעלת רישיון וניסיון, המספקת שירות למעליות.
מעלית שאינה מתוחזקת עלולה להוות סכנה בטיחותית למשתמשים בה.

שמירה על העומס המותר ושימוש ייעודי – בכל מעלית קיים שילוט המציין מהו העומס המירבי של המשקל ושל כמות האנשים שהמעלית יכולה לשאת.
אם לא מקפידים על כך ומעמיסים על המעלית משקל רב מכפי יכולתה היא יכולה לקרוס או להיתקע.

כמו כן לוודא שהשימוש מתאים לייעוד , לא כל מעלית היא מעלית משא.

בכניסה למעלית – היתפסות בגדים או חלקי גוף בדלתות המעלית – זוהי אחת הסכנות השכיחות באי שמירה על כללי בטיחות במעלית כשנכנסים לתוכה.
כשאדם נכנס לתוך המעלית הוא חייב להיכנס לתוך עומק המעלית ולא לעמוד צמוד לדלתות כדי שבגדיו, ידיו או רגליו לא ייתפסו בדלתות. יש להימנע מנגיעה בדלתות המעלית בכל עת.

ביציאה מהמעלית – לצאת במהירות האפשרית מהמעלית לפני שהדלתות נסגרות ויכולות לתת מכה לגופו של האדם.
כמו כן חשוב להתרחק מהדלתות עם היציאה, משום שגם ביציאה יש סכנה של היתפסות בגדים או חלקי גוף בדלתות הנסגרות.

פתיחה עצמאית של דלתות המעלית – לעולם לא לנסות לפתוח או לסגור את דלתות המעלית בעצמכם.
ניתן להשתמש בכפתור "סגור/פתח דלת, אך לא לנסות לפתוח או לסגור בכוח לבד.

תקלות טכניות כתוצאה מאי השמירה על הבטיחות במעלית – קפיצות, נדנוד המעלית, התעסקות עם הכפתורים השונים וכדו' עלולים ליצור תקלות בתפקוד המעלית או היתקעות שלה.

במידה והמעלית נתקעת – אסור לנסות לפתוח את הדלתות, אלא יש ללחוץ על כפתור האזעקה ולחכות לחילוץ ע"י אנשים מקצועיים ומיומנים.

שמירה על ניקיון סביבת המעלית – חלק גדול מהתקלות במעלית נגרמות כתוצראה מגופים זרים שנזרקים לפיר או בסף הדלתות. יש לשמור על ניקיון שוטף של ספי הדלתות ולמנוע זריקת אשפה לפיר המעלית.

מדוע חשוב לשמור על כללי בטיחות במעלית ?

 

*כדי למנוע פציעות ותאונות

*כדי לשמור על תפקוד תקין, בטוח ויעיל של המעלית

*כדי למנוע שהמעלית תיתקע בין הקומות

*כדי לשמור גם על בטיחותם של אחרים הנמצאים איתנו במעלית וכן לאנשים שישתמשו בה אחרינו

*כדי לשמור על התנועה הרציפה של המעלית בבניין

תפריט נגישות